ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ FRANCHISING

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ FRANCHISING

Για πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες παγκόσμιου franchise, με εξαίρεση για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, επικοινωνήστε με τον:

Peter A. Smith
Αντιπρόεδρο του Παγκόσμιου Franchising
globalfranchising@ehi.com